Zarząd PUTW w Zakopanem informuje, że lektorat z języka angielskiego w styczniu jest odwołany, ponieważ pani Anna Łowczowska nie podjęła dalszej współpracy z naszym uniwersytetem. O wznowieniu nauki zainteresowani seniorzy zostaną powiadomieni.

Zarząd PUTW informuje, że od stycznia 2020 r. składka za gimnastykę na sali gimnastycznej wynosić będzie 20 zł za miesiąc.