Zarząd PUTW informuje, że wykład 20 stycznia br. odbędzie się w Urzędzie Miasta w Zakopanem  o godz. 16.00.

                                              “Dbajmy o zabytki w Zakopanem”.

Wykład wygłosi Pani Agata Nowakowska-Wolak Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem.