Zarząd Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem informuje, że wykłady edukacyjne,

lektoraty językowe oraz kurs komputerowy zostały przesunięte w czasie…….

O wznowieniu zajęć seniorzy zostaną poinformowani. Prosimy o cierpliwość.