W roku akademickim 2020/2021 Studenci UTW również online uczyli

                                       się  języka angielskiego.

zakopane

Mimo wyjątkowych okoliczności, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu nie zapomina o najstarszym pokoleniu studentów. Wykładowca filologii angielskiej mgr Anna Borkowska organizuje cotygodniowe synchroniczne zajęcia języka angielskiego dla studentów seniorów w ramach współpracy z  Podhalańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zakopanem.

Głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz dążenie do swobodnej interakcji w języku obcym. Wykorzystując różne portale internetowe, między innymi wordwall.net, seniorzy mają możliwość rozmowy w języku angielskim nie tylko z nauczycielem, lecz również z członkami grupy.

Jak podkreślają uczestniczy tych kursów, zajęcia synchroniczne dają możliwość regularnej nauki języka angielskiego oraz spotkań w swoich grupach językowych. Jest to także bardzo dobra okazja do rozwijania umiejętności językowych w nowym dla seniorów środowisku cyfrowym. Natomiast, w opinii ich nauczyciela, determinacja do uczenia się języka angielskiego słuchaczy UTW, pomimo trudnych warunków, jest niezwykle inspirująca i motywująca dla młodszych pokoleń.