Dzięki Dyr Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Zakopanem, Panu Włodzimierzowi Słomczyńskiemu i Pani Wicedyrektor Pani Urszuli Chowaniec-Bombac seniorzy Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem zostali zaopatrzeni w “Koperty życia”. Zarząd oraz seniorzy Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem bardzo dziękują Miejskiemu Ośrodku Pomocy Społeczne w Zakopanem za możliwość otrzymania “Kopert życia”.

Czym jest koperta życia, ta koperta ratuje życie. Taka specjalna, plastikowa koperta, którą należy umieścić w widocznym miejscu w lodówce, powinna zawierać informacje o chorobie, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach. Ważne jest też, aby podać dane osoby, np. numer telefonu, którą powinno się zawiadomić  o przewiezieniu pacjenta do szpitala. To koperta przechowywana w lodówce, zawierająca formularz z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków.