Zarząd Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem informuje,

że 23.05.2022 (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Pierwszy termin 14.00 i drugi termin 14.20.

Przekazane zostaną aktualne informacje o zakresie działalności uniwersytetu w 2022 roku.

Miejsc zebrania – Zakopiańskie Centrum Edukacyjne – dawne SZPULKI. Aula I  piętro.