received_336877385236792received_3139225106344545received_5055281597901545

Komunikacja w języku obcym osób w późnej dorosłości

W dniu 30 maja 2022 roku odbył się kolejny wykład dr Anny Borkowskiej w ramach promowania kształcenia całożyciowego przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Wykład pt. „Komunikacja w języku obcym osób w późnej dorosłości” został przygotowany i wygłoszony dla słuchaczy Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem w Zakopiańskim Centrum Edukacji.
Tematyka wykładu skupiała się na walorach komunikacyjnej aktywności studentów-seniorów podczas grupowych zajęć języka angielskiego. Najnowsze badania dr Anny Borkowskiej potwierdzają istotę pozytywnego środowiska klasowego w kreowaniu sposobności do zaangażowania w naturalną komunikację językową. Gotowość komunikacyjna seniorów podczas zajęć stanowi fundament prowadzący do doskonalenia produktywnej umiejętności językowej jaką jest mówienie w języku obcym.
Słuchacze Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy byli jednocześnie uczestnikami prezentowanych badań, chętnie dzielili się swoimi obserwacjami
i doświadczeniem dotyczącym uczenia się języka angielskiego podczas wykładu. Jak podkreślano, wyniki badań obiektywnie obrazują realizacje najważniejszych  motywów do nauki języka angielskiego w późnej dorosłości.