BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA SENIORÓW 65 +

Wirus pneumokoki tak samo groźny dla  seniorów. 28 grudnia 2020 r odbędzie się Sesja Rady Miasta w Zakopanem, na której podjęta zostanie uchwała o bezpłatnych szczepieniach dla seniorów 65+. Warunkiem skorzystania z programu będzie wykazanie się dochodem seniora oraz wiek.  O terminie i warunkach  przeprowadzenia szczepień seniorzy dowiedzą się poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Zakopane, […]

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW GMINY MIASTA ZAKOPANE PRZECIW PNEUMOKOKOM

Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula odpowiedział pozytywnie na apel Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem o przeprowadzeniu profilaktycznych bezpłatnych szczepień dla zakopiańskich seniorów. Zgodnie z zapewnieniem, Urząd Miasta Zakopane wszczął już realizację procedur dotyczących akcji szczepień dedykowanych seniorom.  Jesteśmy zadowoleni, że władze Miasta Zakopane troszczą się o zdrowie mieszkańców, poważnie podeszły do ochrony zdrowia […]

POLECENIE O CZASOWYM ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI

                                                                                                                    Kraków, 14 października2020 r. 31-156  WOJEWODA MAŁOPOLSKI       III.9421.16.283.2020                                                                        Znak sprawy:WP-III.9421.16.283.2020WP-                                              DECYZJA Nr 138/2020                                          (POLECENIE NR 214/2020)                                       WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4 ustawy […]

KOMUNIKAT

Zarząd Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem informuje, że wykłady edukacyjne, lektoraty językowe oraz kurs komputerowy zostały przesunięte w czasie……. O wznowieniu zajęć seniorzy zostaną poinformowani. Prosimy o cierpliwość.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 2020R.

                                                               Protokół                         z  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków                         Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem                                                       z dnia 21 września 2020 r.  W dniu 21 września 2020 r. w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem ul. Kasprusie 35a, w godz. od 16.000 do 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PUTW w Zakopanem. Zebranie rozpoczęło się […]

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 21 WRZEŚNIA 2020

Zarząd   Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem zaprasza  członków PUTW  21września br.(poniedziałek) na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie  się w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem  ul.Kasprusie 35 a,  I piętro (aula),       1 – termin – godz.1600,  2 – termin godz. 16.15 W porządku obrad: sprawozdanie merytoryczne i finansowe, wybór Zarządu, podejmowanie uchwał. W trakcie spotkania będą […]

JAK PUTW PRZETRWAŁO PANDEMIĘ

Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem może pochwalić się długoletnim stażem, gdyż zainaugurował w 1992 r, a więc świętuje  28 lat swojej działalności. Uniwersytet swoim słuchaczom – seniorom  oferuje szeroki wachlarz zajęć; wykłady edukacyjne z zakresu  zarówno historii Polski i świata, literatury, geografii, medycyny, sztuki, kultury, muzyki, przyrody,  angażując profesjonalnych wykładowców, zapewnia naukę języków obcych […]

Komunikat Urzędu Miasta w Zakopanem:

Zakopane wprowadza środki ostrożności dla mieszkańców i turystów w zw. z koronawirusem Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Miasto Zakopane i jednostki miejskie w terminie do końca kwietnia 2020 r. zostają odwołane. Burmistrz Miasta Zakopane zwraca się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych […]