Zarząd PUTW w Zakopanem zaplanował  dla członków stowarzyszenia już we wrześniu lektoraty językowe.

Ze względu na gimnastykę na basenie, która odbywa się w godzinach dopołudniowych, język angielski został zaplanowany we wrześniu  na

godziny  popołudniowe. W październiku lekcje angielskiego będą odbywać się w godzinach dopołudniowych tak,  jak w poprzednich

latach.

Język angielski – prowadzenie Pan Hubert Wójcicki:

I grupa – wtorek godz. 14.00 – 15.20

II grupa – wtorek godz. 15.30 – 16.50

III grupa – czwartek – godz. 14.00 – 15.20

IV grupa – czwartek – godz. 15.30 – 16.50

Lekcje śpiewu – Pani Mirosława Lubowicz:

Środa –  godz. 10.30 – 11.50

Język francuski – prowadzenie Pani Katarzyna Józefowicz:

Środa – godz. 12.00 – 14.20

Język niemiecki – prowadzenie Pani Marlena Kałużniak:

Środa – godz.  14.30 – 16.00

Malarstwo –

Zajęcia edukacyjne i sportowe są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Zakopane.