Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza Otwarte Konkursy na rok 2023.

Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem informuje, że przystąpił do Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Urząd Miasta Zakopane na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej rekreacji w 2023 roku oraz do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023.    

Wyniki Konkursów będą ogłoszone w lutym 2023.